Menu Đóng

Hỗ trợ thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp cần đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, ngại chờ đợi, ngại những vấn đề rắc rối về thủ tục, hồ sơ phức tạp – Liên hệ Khang Ngọc để được hỗ trợ thủ tục nhanh chóng.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NHÂN VIÊN

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật có yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH cho nhân viên không?

Có. Luật BHXH quy định người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm doanh nghiệp có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Hồ sơ tham gia BHXH cho doanh nghiệp mới gồm những gì?

Phiếu Giao nhận hồ sơ 600, Mẫu TK3-TS và mẫu D02-LT do công ty kê khai, Bản sao Đăng ký kinh doanh của công ty, Mẫu TK1-TS do người lao động kê khai nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện đặt trụ sở doanh nghiệp.

Cách tra cứu mã đơn vị

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

Nhập những thông tin cần thiết để tra cứu mã đơn vị

Nếu doanh nghiệp không có mã đơn vị cần làm hồ sơ xin cấp mã đơn vị.

Khi nào doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho người lao động?

Trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký BHXH cho người lao động.

Thời hạn đóng tiền BHXH là khi nào?

– Doanh nghiệp đóng hàng tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng

– Doanh nghiệp đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần, chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng

Phương thức đóng tiền BHXH như thế nào?

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Mức đóng BHXH tính như thế nào?

Thông thường mức đóng là: 32%

Từ ngày 01/10/2021 – 30/6/2022 mức đóng là: 30.5%

Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022 mức đóng là: 31%

Mức lương tham gia BHXH năm 2021 là bao nhiêu?

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là: 29,8 triệu đồng/tháng.

Call Now Button