Menu Đóng

Hỗ trợ thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty – Phí chỉ 400.000đ

Khi doanh nghiệp cần thay đổi đại diện pháp luật công ty (giám đốc công ty), liên hệ Khang Ngọc để thủ tục được hỗ trợ hoàn thành nhanh chóng trong vòng 3 ngày.

TỔNG CHI PHÍ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

Tổng chi phí: 900.000đ

Những khoản phí phải nộp nhà nước: 

  • 500.000đ Lệ phí nộp hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh mới; Lệ phí công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia

Phí dịch vụ hỗ trợ thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty của Khang Ngọc:

  • 400.000đ Phí dịch vụ hỗ trợ thủ tục thay đổi đại diện pháp luật công ty trọn gói.

THỜI GIAN HOÀN THÀNH THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP NHỮNG GÌ ĐỂ THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

KHANG NGỌC HỖ TRỢ NHỮNG GÌ ĐỐI VỚI THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

LƯU Ý SAU KHI THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

Một người có được làm đại diện nhiều công ty không?

Theo điều 12 luật doanh nghiệp năm 2020 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có tối đa bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép công ty có thể chọn nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật và phải đảm bảo luôn có một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Đại diện theo pháp luật công ty TNHH 1 thành viên ?

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên là chủ sở hữu của công ty hoặc là người đại diện đi thuê. Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên gồm các chức danh sau: Giám đốc/ Tổng giám đốc. Chủ tịch Công ty.

Đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên?

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là thành viên góp vốn của công ty hoặc thuê một người khác không cần góp vốn để làm đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm các chức danh sau:

Giám đốc/ Tổng giám đốc;

Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Đại diện theo pháp luật công ty cổ phần?

Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Có làm hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật tại cơ quan thuế không?

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật tại phòng đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế và doanh nghiệp không cần làm hồ sơ thay đổi tại cơ quan thuế nữa.

Thời gian xử lý hồ sơ là bao lâu?

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Call Now Button