Menu Đóng

Hỗ trợ thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty – Phí chỉ 400.000đ

Khi doanh nghiệp cần chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp, liên hệ Khang Ngọc để thủ tục được hỗ trợ hoàn thành nhanh chóng trong vòng 3 ngày.

CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI GIỮA NHỮNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NÀO VỚI NHAU?

TỔNG CHI PHÍ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Tổng chi phí: 1.300.000đ

  • Lệ phí nhà nước và Phí khắc con dấu : 900.000đ
  • Phí dịch vụ hỗ trợ thủ tục chuyển đổi loại hình công ty tại Khang Ngọc: 400.000đ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP NHỮNG GÌ KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

KHANG NGỌC HỖ TRỢ NHỮNG GÌ ĐỐI VỚI THỦ TỤC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

LƯU Ý SAU KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Có thể chuyển đổi những loại hình công ty nào?
  • Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP
  • Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH MTV
  • Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh
Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

Xử lý tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như thế nào?

Đối với các trường hợp công ty TNHH chuyển đổi thành CTCP; CTCP chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty TNHH hai thành viên trở lên thì công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, HĐLĐ và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Đối với chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh thì công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Chủ công ty tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp.

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp có bị thay đổi không?

Không. Mã số doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên như mã số cũ của doanh nghiệp trước khi thực hiện chuyển đổi. Mã số doanh nghiệp của hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được lấy từ mã số thuế của hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần không?

Có. Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần mà không có sự hạn chế như trước ngày 01/01/2021.

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại không?

Có. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty TNHH hoàn toàn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại.

Thời gian xử lý hồ sơ là bao lâu?

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Call Now Button